Julia Frölich

nu något större     och stor            spelmansKVINNA

Om ABSoLUT - Gehör 

Vi fann en artikel i  tidningen RUMBA om absolut gehör men riktigt hur man mäter det visste vi inte tidigare.

 

Vi har ju mycket länge förstått att JULIA har ett ovanligt bra gehör. Mycket bättre än någon annans, som vi känner i vår närhet.  

Ur wikiopea står det så här

Absolut gehör, förmågan att uppfatta och ange exakta tonhöjder. Många människor uppfattar intervall mellan olika toner, men kan inte känna igen en viss ton utan att ha något att relatera till (relativt gehör). En person med absolut gehör kan däremot direkt identifiera en ton med tonnamn, och ibland även sjunga en viss given ton.

Absolut gehör ska inte förväxlas med den förmåga många har att öva upp ett relativt gehör så att man blir säkrare på en tonhöjd även när man saknar referens till den.

Absolut gehör är ovanligt.Det finns ingen accepterad förklaring till fenomenet och inte heller vet man om förmågan är medfödd eller kan tränas upp. De flesta personer med absolut gehör har dock haft förmågan sedan de var barn.

I tidningen Rumba 2-2010 sid 14-16 (riksförbundet unga Musikanter) står det om Linnea som har absolut gehör. www.rum.se

Jag skulle tro att när Julia var ca 6 år, frågade jag hennne första gången om toners namn.

Jag sa till Julia att nu får hon inte titta när jag slår på key-borden. Jag tog först ett G. Direkt svarade hon G. Sedan tog jag ett C och hon svarade direkt rätt.

Jag tittade förvånat på henne och sa "Hur kan du höra det" och hon svarade lika förvånat "Det är väl ingen konst, jag spelade ju för en stund sedan.

"För Julia är  det lika konstigt att inte vi hör vilka toner det är, som att vi tycker att det är konstigt att hon kan namnge tonerna."

 

Sedan träffade jag på en spelmansstämma  en pappa, som berättade att hans son kunde ta ett A. Pojken spelade ju inget instrument utan lekte med ett litet dataspel och detta gav ifrån sig ett pip ibland när han spelade. Detta ljud kunde han komma ihåg och återge.

Några dagar senare tänkte jag att jag får kolla om hon kunde återge toner och dess namn. Så när hon hade sovit en natt så tog jag fram stämapparaten och bad henne sjunga ett A. Till min jättestora förvåning så ställde sig visaren på milimetern rätt på stämmaparaten.

Sedan frågade jag henne hur e strängen låter och med samma exakthet återgav hon tonen. Jag testade några andra toner efter det och med samma resultat.

Jag har gjort om samma procedur ett antal gånger och hon missar nästan aldrig en ton. Piano och fiol är lättast för hon är van dessa instrument och dess toner.(höra är naturligtvis lättare än att sjunga tonen).

Hon behöver lugn och ro och jag tycker inte det är något att uppträda med. Dessutom uppstår förväntningar som kan bli som ett krav. Därför har vi aldrig talat eller berättat det tidigare. Men visst är det ändå lite kul att hon fått denna förmåga som endast ca En på 10 000 har.

Hon skulle ju kunna vara domare på idol eller talang med sina egenskaper. Vi tycker om dessa program och här hemma i soffan gör det ju inget om hon komenterar artisternas egenskaper. 

Nackdelarna är att hon reagerar när andra spelar fel eller tar fel ackord. Men vi har fått lära henne att inte vända sig mot de som spelar fel. Man kan se det i hennes ögon däremot, för hon kan tycka det låter förskräckligt.

Vi har försökt att lära henne att det viktigaste är inte att kritisera och märka om folk spelar fel utan det VIKTIGASTE är att ha spelglädje och spela och ha kul med andra människor. Och det märks också, när man ser henne spela eller hur.

Tinitus kan man tro att man fått, när man hör forsens brus samtidigt som hon spelar på sin fiol här på nedan klipp. Lyssna nu gärna på vårflödet och till Julias spel i Näckens spår.

                                                       Pappa Göte

http://www.youtube.com/watch?v=jWYvNB9wK-c